oficiálna stránka:

www.marmelada.sk

 

sociálne siete:

www.facebook.com/marmeladask

www.twitter.com/marmeladask

 

e-mail:

info@marmelada.sk 

 

Prevádzkovateľom crowdfundingového portálu marmelada.sk je agentúra manifest360 s. r. o., IČO: 47 746 190, so sídlom,Chemická 1, 831 04 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 98801/B.