KRÁĽ HADOV STRÁŽCA POKLADOV

KRÁĽ HADOV STRÁŽCA POKLADOV

  710 101.4%  37x 
Ukončené  700 €
Pomôžte nám vydať 30 bohato ilustrovaných zamagurských ľudových rozprávok (ilustrátor Martin Kellenberger), ktorých hrdinami tradične nie sú králi, či princezné. Väčšina príbehov je totiž o skutočných ľuďoch a pre Zamagurie typických nadprirodzených bytostiach: Planetnikovi, straškoch, hadoch, vodníkoch, boginkách či strigách ...
Pripravovaná kniha 30-tich demonologických rozprávok zo Zamaguria Viktora Majerika a Petra Glocka Kráľ hadov strážca pokladov voľne naväzuje na knihu zamagurských rozprávok menovaných autorov Vodníkove zlaté kačky, ktorá vyšla vo vydavateľstve GORALINGA v roku 2013.O ZAMAGURSKÝCH ROZPRÁVKACH:

Prvé rozprávky sa na Zamagurí zrodili iste dávno pradávno. Človek si ešte vtedy vážil prírodu, ktorá ho obklopovala, pretože si omnoho bytostnejšie ako dnes uvedomoval svoje korene, cítil sa byť jej súčasťou. Hrdinami zamagurských rozprávok nie sú králi, ani princezné, ale obyčajní ľudia, ktorí zápasia s každodennými ťažkosťami a s detskou úprimnosťou sa zas a znova tešia aj z najmenších radostí. Rozprávky Zamagurčanov sú úzko späté s vrchárskou pastierskou kultúrou drsného, ale zároveň nesmierne poetického sveta. Tunajší ľudia od svitu do mrku ťažko lopotili na svojich políčkach a často nemali ani čo do úst vložiť. Možno si aj preto, aby čo najrýchlejšie zabudli na hlad, často rozprávali rozprávky. Viktor Majerik, ktorý prišiel na Zamagurie ako mladý učiteľ na umiestnenku, po večeroch tieto "godky" ako ich nazývajú samotní Zamagurčania, zapisoval a neskôr aj nahrával... Zapísal ich tak, ako mu ich rozprávali rozprávači z jednotlivých zamagurských dedín. Väčšina rozprávkarov už dnes nežije, ale práve vďaka nim ako aj vďaka obom autorom zamagurské rozprávky žijú ďalej, pretože sa ich podarilo včas zachytiť a následne literárne upraviť (Peter Glocko), a tak zachrániť pred zabudnutím. Ľud Zamaguria peknoduchý vo svojej prirodzenosti, odhaľuje v týchto rozprávkach v celej kráse klenot, ktorý si po stáročia odovzdával z generácie na generáciu.UKÁŽKA Z KNIHY: AKO DAL GAZDA VOLA VYUČIŤ


Kúpil si raz gazda vola. Zapriahol ho do pluhu, že ide orať. Ale volovi akoby sa robota priečila. Gazda kričí hota! a on si ide čihi. Gazda volá čihi! a on si ide hota.
“Pekne som ja peniaze otrepal,“ myslí si gazda, „kúpil som vola,ktorý robí všetko naopak.“
Šiel okolo farár a pýta sa gazdu stojaceho bezradne za pluhom:
»Čo si zamrzol? Alebo sa ti orať nechce?«
Gazda sa požaloval:
»Mne by sa chcelo, ale volovi nie. Ja mu volám hota, on si ide čihi, kričím čihi, on si ťahá hota. Kto to kedy videl takého ťahúňa!«
»Synu môj, nehreš,« vraví farár, »priveď vola zajtra na faru a ja ho naučím ťahať.«
Gazda sa veľmi potešil a na druhý deň prišiel aj s volom k farárovi, ešte aj dvesto zlatiek školného priniesol. O rok si mal prísť po rohatého žiaka.
Ako sa dojednali, tak bolo, po roku sa gazda prihlásil u farára:
»Pán farár, je už môj vôl vyučený?«
»Vyučený, vyučený,« odvetil farár a rozmýšľal, čo robiť, lebo z vola už na povale iba koža visela.
»Rád by som ho videl, pán farár,« vraví gazda, »lebo robota naň čaká.«
Farár mal práve na návšteve notára, s ktorým nedobre vychodil, a tak mu čosi prišlo na um:
»Milý gazda, to ti nebol obyčajný vôl. Od začiatku bol nejaký veľmi učenlivý, až sa zrazu na človeka premenil.«
Gazda už tušil, čo sa asi s volom stalo, stačilo sa mu pozrieť na tučného farára, ale nedal sa odbiť:
»Vedia, pán farár, predsa by som ho chcel vidieť, i keď má teraz ľudskú podobu.«
Farár sa ďalej nemohol vykrúcať a vraví:
»Ak ho chceš vidieť, sedí v kuchyni za zeleným stolom.
Gazda sa pozerá oknom do kuchyne a pri zelenom stole vidí akéhosi čierneho pánka, ako píše na papier. Zabúchal teda na sklo, zaštrkotal reťazou a núka tomu dnu seno:
»Na, môj, na!«
Čierny pán pozrie na okno, ale nedá sa vyrušovať, čarbe brkom ďalej.
Gazda znovu zabúcha a rozhnevaným hlasom kričí:
»Brčko, a to ma už ani nepoznáš?«
Čierny pán si namiesto odpovede presadol za stolom chrbtom k oknu.
Vtedy gazda vraví farárovi:
»Seno už nechce žrať, čarbe po papieri, čo s ním. Vôl má široké čelo, a predsa je sprostý, hovoria chudobní ľudia. Nechajte si ho, pán farár. Aspoň raz bude poriadny vôl notárom, lepšie, akoby to malo byť naopak.«
Farár sa zasmial na vtipnej gazdovej reči a za zjedeného vola mu poriadne zaplatil. Gazda bol spokojný, farár tiež, lebo notár všetko
počul.
Odvtedy sa notár tým dvom vyhýba. Čo keby si zase na neho niečo vymysleli?


O AUTOROCH:

Viktor Majerik (1930-2004) etnograf, folklorista, osvetár, učiteľ a kronikár celý svoj život zasvätil výskumu hmotnej i duchovnej kultúry Zamaguria. Je autorom stovky etnografických článkov s touto tematikou, spoluatorom viacerých regionálnych monografií a rozprávkových kníh. Odborne spolupracoval na desiatkach filmových projektoch (napr. filmy režiséra Martina Slivku). Bol zakladateľom, umeleckým vedúcim a choreografom niekoľkých folklórnych súborov na Zamagurí. V roku 1980 mu minister kultúry Miroslav Válek udelil za jeho záslužnú činnosť vyznamenanie Zaslúžilý pracovník kultúry a v roku 2008 Mesto Spišská Stará Ves najvyššie vyznamenanie in memoriam Za významné tvorivé výsledky v oblasti kultúry.Vydavateľstvo GORALINGA pri príležitosti jeho nedožitých 80. narodenín vydalo pamätnicu s názvom Doživotná umiestnenka.

Peter Glocko sa narodil 2. júna 1946 v Muráni, vyrastal v Partizánskom. Absolvoval Strednú priemyselnú školu chemickú v Bratislave. Po maturite pracoval ako chemik, od roku 1966 ako redaktor vlastivednej literatúry a pôvodnej slovenskej prózy v Mladých letách, neskôr vo vydavateľstvách Osveta a Smena a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Žije v Bratislave. Je autorom vyše dvadsiatich kníh pre deti a mládež, úspešným scénaristom a prozaikom. Je držiteľom viacerých ocenení - Vydavateľská cena Mladých liet za román Ruža pre Jula Verna (1986), prémia v rámci XII. Európskej ceny za literatúru pre deti Pier Paolo Vergeno (Padova 1989) za knihu Ja sa prázdnin nebojím, Zápis na Honour list IBBY 1990 (USA) za knihu Ja sa prázdnin nebojím, Trojruža 1995, cena Slovenskej sekcie IBBY za celoživotnú tvorbu pre deti a mládež a Pocta Pavla Dobšinského (1996).

Martin Kellenberger maliar, grafik a ilustrátor sa narodil 11. októbra 1957 v Bratislave. Ako výtvarný redaktor pracoval vo vydavateľstve Tatran (1981 – 1982) a Mladé letá (1983 – 1992). V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tvorba: maľba, kresba, knižná ilustrácia, grafika, animovaný film. Výstavy: od roku 1986 účasť na kolektívnych výstavach a početné individuálne výstavy doma i v zahraničí: Bratislava, Hodonín, Komárno, Rimavská Sobota, Modra, Praha, Nitra, Karviná, Žilina, Krakov, Missouri, Budapešť, Strasbourg, Graz, Viedeň, Moskva a iné. Ocenenia: od roku 1985 získal viaceré ceny a odmeny v súťažiach o najkrajšiu knihu, v roku 1999 laureát salónu Žilinská kresba, v roku 2001 cena Ľ. Fullu. Jeho dielo reflektuje európske i svetové dejiny ako aj kultúrnu históriu ľudstva, a preto sa v ňom často objavujú biblické motívy, či osobnosti stredoveku, novoveku i moderny, ako boli Gutenberg, Komenský, van Gogh a ďalší. Je verný aj kúzlu rozprávok a predovšetkým človečenstvu človeka.Verí hodnotám ľudskej civilizácie, kultúry a humanizmu.

Komentáre

10€
1 kniha - Kráľ hadov strážca pokladov

Jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Kráľ hadov strážca pokladov.


Dostupné odmeny:
Neobmedzené množstvo

15€
2 knihy - Kráľ hadov strážca pokladov + Doživotná umiestnenka

Jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Kráľ hadov strážca pokladov + jeden výtlačok knihy Doživotná umiestnenka (230 stranová plnofarebná pamätnica vydaná pri príležitosti nedožitých 80. narodenín jedného z autorov knihy Kráľ hadov strážca pokladov Viktora Majerika)


Dostupné odmeny:
Neobmedzené množstvo

20€
2 knihy - Kráľ hadov strážca pokladov + Vodníkove zlaté kačky

Jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Kráľ hadov strážca pokladov + jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Vodníkove zlaté kačky.


Dostupné odmeny:
Neobmedzené množstvo

25€
2 knihy s osobným venovaním od autorov, 1 pexeso, 1 záložka - Kráľ hadov strážca pokladov + Vodníkove zlaté kačky - obe s osobným venovaním autorov + pexeso + záložka

Jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Kráľ hadov strážca pokladov + jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Vodníkove zlaté kačky - obe s osobným venovaním jedného z autorov Petra Glocka a ilustrátora Martina Kellenbergera + pexeso a záložka ku knihe Vodníkove zlaté kačky


Dostupné odmeny:
Neobmedzené množstvo

35€
4 knihy - Kráľ hadov strážca pokladov + Vodníkove zlaté kačky + Pastierik na zlatom voze + Jonatán malý ako omrvinka

Jeden výtlačok knihy Jána Milčáka Jonatán malý ako omrvinka (ocenenej BIBIANOU medzinárodným domom umenia pre deti a slovenskou sekciou IBBY ako NAJLEPŠIA DETSKÁ KNIHA LETA 2014) jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Kráľ hadov strážca pokladov + jeden výtlačok knihy Viktora Majerika Pastierik na zlatom voze + jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Vodníkove zlaté kačky.


Dostupné odmeny:
Neobmedzené množstvo

45€
6 kníh - Kráľ hadov strážca pokladov + Vodníkove zlaté kačky + Jonatán malý ako omrvinka + Pastierik na zlatom voze + Od mýtov k rozprávkam + Čarovný svet a skutočný život v slovenskej rozprávke

Jeden výtlačok knihy Jána Milčáka Jonatán malý ako omrvinka (ocenenej BIBIANOU medzinárodným domom umenia pre deti a slovenskou sekciou IBBY ako NAJLEPŠIA DETSKÁ KNIHA LETA 2014) jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Kráľ hadov strážca pokladov + Jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Vodníkove zlaté kačky + jeden výtlačok knihy Viktora Majerika Pastierik na zlatom voze + jeden výtlačok knihy Miroslava Piusa Od mýtov k rozprávkam (Ako vznikli slovenské ľudové rozprávky) + jeden výtlačok knihy Jána Doruľu Čarovný svet a skutočný život v slovenskej rozprávke (lingvistická analýza slovenských ľudových rozprávok)


Dostupné odmeny:
Neobmedzené množstvo

100€
Megabalík - Kráľ hadov strážca pokladov do života

Účasť na slávnostnom uvedení knihy do života (3. 10. Spišská Stará Ves) + na recepcii + ubytovanie pre 2 osoby + 6 kníh - Účasť + ubytovanie pre 2 osoby na slávnostnom uvedení knihy Kráľ hadov strážca pokladov do života a následnej recepcii v spoločnosti spoluautora Petra Glocka, ilustrátora Martina Kellenbergera a ďalších hostí vydavateľstva GORALINGA + Jeden výtlačok knihy Jána Milčáka Jonatán malý ako omrvinka (ocenenej BIBIANOU medzinárodným domom umenia pre deti a slovenskou sekciou IBBY ako NAJLEPŠIA DETSKÁ KNIHA LETA 2014) jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Kráľ hadov strážca pokladov + Jeden výtlačok knihy zamagurských rozprávok Vodníkove zlaté kačky + jeden výtlačok knihy Viktora Majerika Pastierik na zlatom voze + jeden výtlačok knihy Miroslava Piusa Od mýtov k rozprávkam (Ako vznikli slovenské ľudové rozprávky) + jeden výtlačok knihy Jána Doruľu Čarovný svet a skutočný život v slovenskej rozprávke (lingvistická analýza slovenských ľudových rozprávok)


Dostupné odmeny:
1/2

MEDIÁLNI PARTNERI

NEWSLETTER