Všetko najlepšie, Jenisejská...

Všetko najlepšie, Jenisejská...

  200 3.3%  7x 
Ukončené  6 000 €
Benefičný dvojkoncert pri príležitosti 40. výročia Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach. V koncerte vystúpia Dara Rolins, Fragile, Dominika Mirgová, Katka Knechtová, Kristína, Peter Cmorík, Rakby, Laci Strike, Marián Čekovský, Andrej Bičan a ďalší.. Výťažok z koncertu bude použitý na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli školy a revitalizáciu školského dvora.
Benefičný dvojkoncert pri príležitosti 40. výročia Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 5. mája 2016 o 16.30 hod. a 19.30 hod. v Angels arene v Košiciach. V koncerte vystúpia Dara Rolins, Fragile, Dominika Mirgová, Katka Knechtová, Kristína, Peter Cmorík, Rakby, Laci Strike, Marián Čekovský, Andrej Bičan a ďalší... Súčasťou benefičného koncertu bude skvelá svetelná šou a videoprojekcia s dokrútkami a veľkým prekvapením...Výťažok z koncertu bude použitý na výstavbu multifunkčného ihriska v areáli školy a revitalizáciu školského dvora.

Cieľom koncertu je jednak dôstojným spôsobom osláviť 40. výročie školy a zároveň takoto formou zabezpečiť získanie finančných prostriedkov na výstavbu multifunkčného irhiska v areáli školy a revitalizáciu školského dvora.

Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach je modernou verejnou základnou školou, ktorú navštevuje takmer 700 žiakov. Škola sa snaží okrem zabezpečenia kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu realizovať rôzne aktivity zamerané na rozvoj vedomostí a zručností žiakov, formovanie osobností žiakov, rozvoj talentu a kritického myslenia... Škola sa venuje problematike environmentálnej výchovy, prevencie negatívnych závislostí, rozvoju tolerancie a ochrane ľudských práva, bezpečnosti a prvej pomoci a ďalším oblastiam. Škola sa do veľkej miery snaží vytvárať pozitívne prostredie, klímu a atmosféru v škole a kvalitné vzťahy medzi všetkými, ktorých sa výchovno-vzdelávací proces týka, najmä mädzi zamestnancami, žiakmi a ich rodičmi. Škola pri napĺňaní svojich cieľov spolupracuje s orgánmi samosprávy, štátnej správy, mimovládnymi organizáciami i podnikateľskými subjektami.

Medzi priority školy patrí podpora a rozvoj talentovaných a nadaných žiakov, vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov a rozvoj zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií.

V roku 2011 získala škola po splnení náročných kritérií čestný názov v ktorom nesie meno spisovateľa a textára Jozefa Urbana.

Škola realizuje množstvo aktivít pre žiakov, ich rodičov i zamestnancov na úrovni triedy, ročníka, stupňa či celej školy. Pre širokú verejnosť realizuje škola Festival hier a zábavy Hravnisko s návštevnosťou cca 8000 návštevníkov ročne, školský festival JenisejFest s návštevnosťou cca 2000 účastníkov ročne a obľúbené Detské Vianočné dielne s účasťou cca 500 návštevníkov ročne.

Viac informácií o škole nájdete na: www.zsjenisejska.sk

Link na udalosť: https://www.facebook.com/events/1711818509104388/

Komentáre

20€
bronzový darca

Ďakovná pohľadnica, reklamný darček s logom školy


Dostupné odmeny:
250/250

50€
strieborný darca

Ďakovná pohľadnica, reklamný darček s logom školy, vernostná karta Superškola-Superkarta /ide o vernostnú kartu, vďaka ktorej jej majiteľ získa zľavy od 5 do 40% z takmer stovky zmluvných partnerov školy v Košiciach a okolí/


Dostupné odmeny:
49/50

100€
zlatý darca

Ďakovná pohľadnica, reklamný darček s logom školy, vernostná karta Superškola-Superkarta /ide o vernostnú kartu, vďaka ktorej jej majiteľ získa zľavy od 5 do 40% z takmer stovky zmluvných partnerov školy v Košiciach a okolí/, dve vstupenky na koncert Všetko najlepšie, Jenisejská...


Dostupné odmeny:
25/25

250€
platinový darca

Ďakovná pohľadnica, reklamný darček s logom školy, vernostná karta Superškola-Superkarta /ide o vernostnú kartu, vďaka ktorej jej majiteľ získa zľavy od 5 do 40% z takmer stovky zmluvných partnerov školy v Košiciach a okolí/, dve V.I.P vstupenky na koncert Všetko najlepšie, Jenisejská... + účasť na recepcii po ukončení koncertu s účasťou účinkujúcich


Dostupné odmeny:
20/20

MEDIÁLNI PARTNERI

NEWSLETTER