TICHO a spol.

TICHO a spol.

Slovensko

27. 9. 2015 oslávi Divadlo TICHO a spol. 5 rokov svojej existencie:)

Pre zoskupenie nezávislých profesionálnych tvorcov, ktorí sa na svoje projekty podujímajú dobrovoľne a za dosť nehostinných podmienok, je 5 rokov jednak úctyhodný vek, a jednak vek dospelosti a jasných zámerov či cieľov!

Vstup do druhých piatich rokov by sme radi oslávili poďakovaním všetkým, ktorí sa na tejto divadelnej púti podieľali, poďakovať by sme chceli vo forme knihy.

6 premiérovaných inscenácií divadla TICHO a spol., 232 jeho predstavení, koncertov,
diskusií; 4 premiéry a 97 predstavení kolegov z nezávislých divadiel, ktorých sme do svojho priestoru prichýlili; 6 premiér našich mentálne znevýhodnených hercov-nehercov zo zoskupenia Stopy snov... a to suma sumárum nie je málo.

Publikácia bude obsahovať štúdiu divadelnej vedkyne PhDr. Eleny Knopovej, PhD. o TICHU a spol., fotografický prierez inscenáciami, ohlasy divákov, základné čísla a dáta... a na čo sa veľmi tešíme, rozhovory s tvorcami.

V tejto podobe ju vidíme ako príťažlivú pre odbornú, ale i laickú verejnosť, a obraciame sa touto cestou na Vás s prosbou o jej podporu.

Ďakujeme vopred za ocenenie našej 5 ročnej neľahkej, no tvorivo bohatej cesty!

Založené projekty

  1 650 103.1% 
Ukončené  1 600 €
Kategória: Divadlo
Divadlo je umením prítomného okamihu... Zostáva len ako odtlačok na duši jeho divákov a tvorcov... Chceme Vás požiadať, aby ste nám pomohli zhmotniť päťročnú turbulentú púť v podobe knihy!

Podporené projekty

Žiadne podporené projekty

MEDIÁLNI PARTNERI

NEWSLETTER